กลับไป

ระบบช่วยเหลือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลืมรหัสผ่าน / เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน NSTRU Passport


กรณีที่นักศึกษา/บุคลากรยังไม่มีอีเมลองค์กร @nstru.ac.th ต้องดำเนินการขอบัญชีอีเมลสำหรับใช้งานได้ที่
https://raceapp.nstru.ac.th/home_ex/console/form/create_workspace_nstrupassport