ข้อกำหนดการให้บริการ

1. การยืนยันตัวตนนี้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2.บุคลากร หรือ นักศึกษาท่านใดไม่มี บัญชีเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือ NSTRU Passport    คลิกที่นี่

3. กรณีลืมหรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน   คลิกที่นี่

ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งาน

1. แจ้งผ่านช่องทางระบบช่วยเหลือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    คลิกที่นี่

2. แจ้งผ่าน ARIT LINE OA    คลิกที่นี่